Disclaimer

Accel Webware is als eigenaar en beheerder van de website niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of ontlenen van informatie aan deze website en informatie indirect voortkomend uit deze website.

De informatie op de website wordt met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of niet meer actueel is. Accel Webware is niet verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van de op deze website verstrekte informatie.

Informatie op de site wordt geregeld aangevuld en aangepast. Accel Webware behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website verwijst naar producten, diensten, en websites van derden. Accel Webware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van de door derden aangeboden producten of diensten.