Copyright

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Accel Webware, ingeschreven onder KvK nummer 08215611.

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, logo's en ander grafisch materiaal, animaties, (handels-)namen, woord- en beeldmerken zijn mogelijk eigendom van of in licentie bij Accel Webware dan wel andere partijen en worden in dat geval beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Accel Webware en/of andere betrokken partijen met eigendomsrechten is het niet toegestaan om de website en het materiaal op de site al dan niet in bewerkte vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden, op een netwerk beschikbaar te stellen, of tegen vergoeding aan te bieden aan derden.